ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00
bullet View cart
bullet Checkout
dot

dot


ว่านจอมใจ
ยาหม่องสมุนไพรตราจอมทอง ปวดเมื่อยตามร่างกาย แมลงกัดต่อย
ยาหม่องสมุนไพรจอมทอง


การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ทุกคน ทุกวัยควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และสร้างภูมิคุมกันโรค ด้วยการรักษาความสะอาดในร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือให้ครบห้าหมู่
ออกกำลังกายเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าทุกท่านปฏิบัติได้ตามนี้จะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

สุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่
- ผู้สูงอายุตอนต้น ระหว่างอายุ 60-75 ปี ส่วนใหญ่จะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ชัดเจน
- ผู้สูงอายุตอนปลาย ตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป จะเห็นความเสื่อมของร่างกายชัดมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ลักษณะภายนอก ผมบางและเปลี่ยนเป็นผมสีขาว ผิวหน้าเหี่ยวย่น หรือมีตกกระทั่วไปทรวดทรงของร่างกายมักเปลี่ยนไป
ระบบต่างๆของร่างกาย
-ทางเดินอาหาร เริ่มตั้งแต่ในปาก ลิ้นรับรสอาหารได้น้อยลง การเคี้ยวอาหารจะไม่ละเอียด ระบบย่อยและขับถ่ายเสื่อมลง
-กล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก มักมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง เจ็บปวดบริเวณข้อ เนื่องจากโรคกระดูกเสื่อม หรือกระดูกบาง
-หลอดเลือด และหัวใจ มักเกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด
-สมอง จำได้แต่เรื่องในอดีต มักหลงลืมเรื่องใหม่ๆ
-ระบบปัสสาวะ กลั้นไม่ค่อยได้ เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
-ตาและหูเสื่อมลง ทำให้เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว

การเปลี่ยนแปลงจิตใจ อารมณ์และสังคม
เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆทางร่างกายซึ่งเสื่อมลงตามวัยที่มากขึ้น เมื่อถึงระยะหนึ่งที่สภาพทางร่างกายไม่อำนวยให้เข่าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล เหงาหงอย เศร้าใจ มีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าน้อยลง

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง
- สุขภาพทางกายและจิต ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคทางกาย มีสุขภาพจิตดี ร่าเริง จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยแก่
- ความสนใจไฝ่รู้เรื่องรอบๆตัว นอกจากจะเป็นการฝีกสมองอยู่เสมอแล้ว ยังทำให้เป็นผู้ทันเหตุการณ์ไม่สนใจอยู่แต่อดีต
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ ที่พอสมควร ทำให้มีความคล่องตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ความเครียดในชีวิตประจำวัน ถ้ามีมากเกินไปจะทำให้มีผลต่อสุขภาพจิต และทำให้เกิดความเสื่อมได้มากและรวดเร็ว
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้มีความสุข อายุยืนขึ้น
- สิ่งเสพติดทั้งหลาย เช่น บุหรี่ เหล้า ยาอันตรายต่างๆ จะทำให้เกิดความเสื่อมได้มากและรวดเร็วกว่าผู้อื่น

การปฏิบัติตัวเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
- รับประทานอาหารที่เหมาะสม ย่อยง่ายและมีคุณค่าครบถ้วนทั้ง 5 หมู่และมีใยอาหาร
- ออกกำลังกายทุกวัน เช่น เดิน รำมวยจีน
- อยู่ในสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก
- อารมณ์ดี สดชื่น แจ่มใส
- ถ่ายอุจจาระทุกวัน
- ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง

สุขภาพที่ดีต้องอาศัยปัจจัย 5 อ
อาหารพอดี รู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
อากาศบริสุทธิ์ อยู่ในที่มีอากาศปราศจากมลภาวะต่างๆ
อารมณ์สดชื่นผ่องใส มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ไม่เครียด
อุจจาระ ระบบการขับถ่ายอุจจาระ เป็นปกติทุกวัน
ออกกำลังกายเป็นประจำ พยายามออกกำลังกายทุกวัน
รวมทั้งที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ เมื่อได้ปัจจัยดังกล่าว สุขภาพร่างกายจะแข็งแรง เป็นภูมิป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เหมาะสมทุกเพศ ทุกวัยเหมือนกันหมด

อาหารสามารถป้องกันโรคได้
-สารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน ทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย กรดอะมิโน หรือโปรตีน ช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างเซลล์ร่างกายที่สึกหรอ
-สารไขมัน ยังเป็นตัวพาไวตามินเอ และไวตามินอีจากอาหารเข้าสู่ร่างกาย
-ไวตามินบี ทำให้เกิดปฏิกริยาเมตาบอลิซึมเพื่อทำให้เกิดพลังงานและสารพิษในร่างกาย บำรุงเซลล์สมอง ประสาทและกล้ามเนื้อ
-ไวตามินดี ทำให้เกิดการดูดซึมธาตุแคลเซียมำด้มากขึ้น มีฟันและกระดูกที่แข็งแรง
-เกลือแร่ทุกชนิด มีความจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ขาดไม่ได้
-สารอาหารที่ป้องกันโรคได้ ส่วนมากเป็นไวตามินและเกลือแร่ ซึ่งพบมากในผักและผลไม้ ไวตามินและเกลือแร่ที่ละลายน้ำได้ง่ายจะถูกขับทิ้งทางเหงื่อ
น้ำดี และน้ำปัสสวะเสมอ เราจำเป็นต้องกินชดเชยเป็นประจำ เช่นเดียวกับสารอาหารอื่นๆ

อาการสำคัญที่ผู้สูงวัยควรบอกผู้ใกล้ชิดและปรึกษาแพทย์
-ผอมลงมาก ผิดปกติ
-หน้ามืดเป็นลม เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก
-เจ็บแน่นหน้าอก
-ปัสสาวะบ่อย ปวดเบ่ง
-เลือดออกทางช่องคลอด
-เป็นแผลเรื้อรังในปาก หรือมีก้อนในที่ใดที่หนึ่ง
-แขนขาไม่มีแรง ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
-พูดไม่ชัด เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
-หลงลืมมากผิดปกติ หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปมาก

จากหนังสือ คู่มือ การดูแลสุขภาพ รวบรวมโดย นพ.เมธี พงษ์กิตติหล้า
Be Healthy สุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน

ผลไม้รักษาโรค
มากินปลากันเถอะ
กินนม กระดูกดีจริงหรือ
ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ article
ภูมิคุ้มกัน การกำจัดสิ่งแปลกปลอม
5 อ. สู่สุขภาพที่แข็งแรงดี
อาหาร เพื่อสุขภาพ
สุขภาพดีดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.