ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00
bullet View cart
bullet Checkout
dot

dot


ว่านจอมใจ
ยาหม่องสมุนไพรตราจอมทอง ปวดเมื่อยตามร่างกาย แมลงกัดต่อย
ยาหม่องสมุนไพรจอมทอง


View :   Sort :

Page 1/1
1
Found 2 items

 view
Code : HT-4002
ยาสตรีนิสิงเหจอมทองเล็ก
สำหรับช่วยในการอยู่ไฟ ยานี้มีสรรพคุณใช้ในการคลอดบุตรแล้วไม่ต้องอยู่ไฟ เป็นยาทำให้มดลูกแห้งเร็ว ขับน้ำคาวปลา นอกจากนี้ยังเป็นยาประสระน้ำนม เจริญอาหาร
ทะเบียนเลขที่ G94/32
Price: 65.00
Special: 60.00
Quantity :


 view
Code : HT-4001
ยาสตรีนิสิงเหจอมทองใหญ่
สำหรับช่วยในการอยู่ไฟ ยานี้มีสรรพคุณใช้ในการคลอดบุตรแล้วไม่ต้องอยู่ไฟ เป็นยาทำให้มดลูกแห้งเร็ว ขับน้ำคาวปลา นอกจากนี้ยังเป็นยาประสระน้ำนม เจริญอาหาร
ทะเบียนเลขที่ G94/32
Price: 125.00
Special: 120.00
Quantity :


Page 1/1
1Copyright © 2010 All Rights Reserved.